Integritetspolicy                                                                       4 Dec 2020          

För de behandlingar som sker inom Sophias Städ & Service Grupp AB Org.nr 559267-2090, (kan även refereras som till vi, våra, vårt och oss nedan) med adress Sätravägen 20, 15591 Nykvarn, är Sophias Städ & Service Grupp AB personuppgiftsansvarig.

Kunden kan även refereras som till, du, din, dig eller kunden.

Sophias Städ & Service Grupp AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd för att du ska känna dig trygg. I denna policy förklarar vi vad vi samlar in och använder dina personuppgifter till samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

  1. Vilka personuppgifter och annan information vi samlar in och behandlar? 

Personuppgifter – namn, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress samt tillträdesdatum.

Orderinformation – ordernummer, beställda tjänster, pris och köphistorik.

Betalningsuppgifter – betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, betalningshistorik.

Enhetsinformation – Ex, Ip-adress, språkinställningar, tidszon, webbläsare (ex internet eller chrome), besökta sidor, och hur du kom till vår sida (ex via Google eller länk). Läs mer Cookies här

1.1 Samling och behandling av personuppgifter ändamål – Vi samlar in dina personuppgifter som du själv frivilligt lämnar till Sophias Städ & Service Grupp AB via kontaktformulär på vår hemsida, telefon, vid hembesök eller på annat sätt vid intresse och köp av våra tjänster. Om inga köp görs raderas dina uppgifter. Vi samlar in och behandlar dina uppgifter för att kunna fastställa din identitet samt kunna ta betalat för våra tjänster och för att kunna bokföra detta. Ge dig information om och behandla dina köp av våra tjänster via exempel orderbekräftelse samt kunna leverera tjänster till din adress. Men också för kundtjänstärenden och för att kunna hålla kontakt med våra kunder för bästa servicen. Ovannämnda personuppgifter måste samlas in för möjlighet att uppfylla vårt köpeavtal, skyldigheter och åtagande till dig. Sophias Städ & Service Grupp AB behandlar dina personuppgifter för att fullgöra den rättsliga förpliktelsen enligt konsumentköplagens och bokföringslagen.

Den lagliga grunden är fullgörande av köpeavtalet. Avtalet omfattar köpet i sig.

1.2 Marknadsföring ändamål – Vi samlar också ovanstående personuppgifter till registrerad eller oregistrerad kund för direkt eller indirekt marknadsföring så som erbjudanden via post utskick, mail, sms eller sociala medier, exempel Instagram. Önskar du ingen direkt marknadsföring som kund till oss, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@sophiasservice.se.

Sophias Städ & Service Grupp AB behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

Den lagliga grunden är berättigade intresse.

2. Rättsliga förpliktelser och lagring tid av dina personuppgifter – Sophias Städ & Service Grupp AB behandlar och lagrar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt tillämpad lag, förordning eller myndighetsbeslut och kan därför komma att lagra dina personuppgifter för den tid som är i enlighet med konsumentköplagens, penningtvättslagen, bokföringslagen och köplagen. Vid köp av Sophias Städ & Service Grupp AB:s tjänster väljer du frivilligt att lämna dina personuppgifter och ger oss på så vis också ditt medgivande att registrera behandla och lagra dina personuppgifter för ovannämnda ändamål.

Laglig grund är rättslig förpliktelse.

3. Aktörer som är självständiga personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträde

3.1 Personuppgiftsansvariga – Vi delar dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständiga personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som skatteverket eller polisen, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och person-uppgiftshantering. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter vid rättsliga åtgärder om du som kund brutit mot vårt köpeavtal.

3.2 Personuppgiftsbiträde – Vi delar även dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att kunna leverera våra åtaganden enligt köpeavtalet, exempel vår It- leverantör och till de som hjälper oss med digital marknadsföring. I dem fall är de så kallade personuppgiftsbiträde. Den delning av personuppgifter sker helt enligt med dataskyddslagen.

4. Vi skyddar dina personuppgifter – Sophias Städ & Service Grupp AB lagrar dina uppgifter inom EU/EES. Vi tar till dem säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter hos oss genom interna riktlinjer och rutiner, samt att behandlingen följer gällande dataskyddsförordningen. Sophias Städ & Service Grupp AB säljer aldrig ut dina personuppgifter till obehöriga

5. Vad är dina rättigheter som registrerad och om dataportabilitet?  – Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig i det fall skickas utdraget till din bokföringsadress inom en månad från det datum du kommit med begäran. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och i vissa fall radering av dem dock finns legala skyldigheter som kan hindra oss från att radera dem. Du har också rätt till att få dina uppgifter som du lämnat till oss vid köp av våra tjänster överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Vi kan komma att göra ändringar från tid till tid i vår integritetspolicy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har funderingar:  Sophias Städ & Service Grupp AB Sätravägen 20, 15591, Nykvarn. Maila kontakt@sophiasservice.se, Tel: 033-5500815

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och är ansvariga för hantering av personuppgifter. Du kan läs mer på https://www.datainspektionen.se